Ev alırken çıkan masraflar

Ev satın alınırken ortaya çıkan masraflar çok çeşitlidir. Bunlardan ilki satın alınacak olan eve ait bedeldir. Bankalar alınacak evin %75’ine kadar olan miktar için mortgage konut kredisi verebilmekteler. Eve ait olarak ödenecek tutarın %25’inin alıcı tarafından peşin ödenmesi gerekmektedir.

Yatırım veya ikamet amaçlı alınan konutun satın alınma dönemi önemlidir. Konut fiyatları genellikle yaz dönemlerinde artışa geçmekte kış dönemlerinde ise düşüşe geçmektedir. Yaz aylarında okulların da tatil olmasıyla ev değişikliği daha elverişli bir dönem olmakta artan talep konut fiyatları üzerinde artışa neden olmaktadır. Eğer yatırım amacıyla ev alınacaksa yaz ayları yerine fiyatların düşüşe geçtiği kış ayları tercih edilirse daha düşük fiyatta konut sahibi olmak mümkün olacaktır.

  • Ev satın alınırken ilk masraf kalemi satın alınan eve yönelik ödenen satın alma bedelidir.
  • İkincisi evle ilgili ortaya çıkan tadilat masrafıdır. Satın alınan eve ait oluşacak masrafların ev satın alınmadan iyi bir değerlendirmeye tabii tutulması gerekir.
  • Evi satan taraf bir emlakçıyla anlaştıysa, evin satılması halinde her iki taraftan da belirli bir komisyon ödemesi talebinde bulunulur. Bu oran evin satış
  • edelinin %3’ü kadar miktarın alıcı ve satıcıdan talep edilmesidir.
  • Emlak satışlarında %4 oranında tapu harç bedeli talep edilir. Bunun %2’si alıcı %2’si satıcı tarafından ödenir. Bu bedelin ödemesi için tapu dairesinden satışı yapılan konuta ait satış numarası alınarak ziraat bankasına gidilir ve harç makbuzu da tapuya götürülür. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bazı kimseler tapu harcını az ödemek için evin bedeli ile ilgili yanlış beyanlarda bulunmuş ve bu durum gelir idaresi tarafından tespit edilerek ilgili kişilere ceza kesilmiştir. Eğer satın alınan ev kredi ile alındıysa kredi bedeli ile tapu harcı arasındaki farka %4 oranı uygulanmakta ve bu tutar üzerinden %2alıcı ve %2 satıcıya ceza gönderilmektedir. Devletin ayrıca 162 liralık döner sermaye payı aldığı da bilinmelidir.
  • Bir diğer masraf kalemi konuta ait emlak vergisidir. Evin alındığı yılın ertesi yıl emlak vergisi tahakkuk eder. Çevre temizlik vergisi de konut veya işyeri oluşuna göre farklılık gösterir. Evlerde su faturalarına yansıyan vergi işyerlerinde beyan esasına göre bulunulan yerin belediyesine bildirilir. Konutun büyüklüğü ve kişi sayısına göre ödenecek çevre temizlik vergisi hesaplanır
  • Alınan emlak eğer konut kredisi ile edinildiyse ipotek harcı ile katma değer vergisinden muaf olur. Konutu satın alan kişi Emekli, işsiz veya ev hanımı ise gelirinin 23.000 TL’yi aşmayacak menkul sermaye iradından başka kaynaklardan sağlamaması ve satın alınan konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekir.
  • Evle ilgili diğer masraflar kombi alımı, elektirik, su ve doğalgaz abonelikleri için oluşacak giderlerdir.
  • Ev alırken ortaya çıkan masraf kalemleri belli başlı bu unsurları içermekte ve ev alımından ödenecek vergilere kadar pek çok maliyete katlanılmak zorunda kalınmaktadır. Yatırım veya ikamet amaçlı emlak alımı farklılık arz edecek ikamet amaçlı edinilen konut daha fazla masraf gerektirecektir.

Sonraki gönderi

Konut Kredisi Rehberi

Compare listings

Karşılaştırmak